Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO2

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp. Marka Typ Wariant Wersja Nazwa Handlowa (Model) Symbol wg. PKWiU Rodzaj paliwa* Pojemność silnika Maksymalna moc silnika Wartość zużycia paliwa** Wartość emisji CO2**** Maksymalna moc netto silnika elektrycznego ***** Klasa pojazdu hybrydowego******
Wartość Jednostka miary Wartość Jednostka miary Wartość Jednostka miary*** Wartość Jednostka miary Wartość Jednostka miary
1 SUZUKI AZ CA3S MT/L SWIFT 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 4,7 l/100 km 106 g/km 1,95 kW NOVC-HEV
2 SUZUKI AZ CA3S MT/H SWIFT 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 4,8 l/100 km 107 g/km 1,95 kW NOVC-HEV
3 SUZUKI AZ CA3S CVT/L SWIFT 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,1 l/100 km 115 g/km 1,95 kW NOVC-HEV
4 SUZUKI AZ CA3S CVT/H SWIFT 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,2 l/100 km 117 g/km 1,95 kW NOVC-HEV
5 SUZUKI AZ DA3S MT/L SWIFT 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,4 l/100 km 121 g/km 1,95 kW NOVC-HEV
6 SUZUKI AZ DA3S MT/H SWIFT 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,4 l/100 km 121 g/km 1,95 kW NOVC-HEV
7 SUZUKI AZ CC3S MT SWIFT 29.10.21.0 P/EE 1373 cm³ 95 kW 5,6 l/100 km 125 g/km 10 kW NOVC-HEV
8 SUZUKI HJ B74B MT/L JIMNY 29.10.21.0 1462 cm³ 75 kW 6,1 l/100 km 138 g/km - kW -
9 SUZUKI HJ B74B MT/H JIMNY 29.10.21.0 P 1462 cm³ 75 kW 6,1 l/100 km 138 g/km - kW -
10 SUZUKI JY AD2S MT SX4 S-CROSS 29.10.21.0 P/EE 1373 cm³ 95 kW 5,6 l/100 km 126 g/km 10 kW NOVC-HEV
11 SUZUKI JY BD2S MT SX4 S-CROSS 29.10.21.0 P/EE 1373 cm³ 95 kW 6,1 l/100 km 137 g/km 10 kW NOVC-HEV
12 SUZUKI JY AH2S AGS SX4 S-CROSS 29.10.21.1 P/EE 1462 cm³ 75 kW 5,6 l/100 km 123 g/km 24,6 kW NOVC-HEV
13 SUZUKI JY BH2S AGS SX4 S-CROSS 29.10.21.2 P/EE 1462 cm³ 75 kW 6,1 l/100 km 137 g/km 24,6 kW NOVC-HEV
14 SUZUKI LY DD1S MT VITARA 29.10.21.0 P/EE 1373 cm³ 95 kW 5,4 l/100 km 121 g/km 10 kW NOVC-HEV
15 SUZUKI LY ED1S MT VITARA 29.10.21.0 P/EE 1373 cm³ 95 kW 5,8 l/100 km 131 g/km 10 kW NOVC-HEV
16 SUZUKI LY DH1S AGS VITARA 29.10.21.1 P/EE 1462 cm³ 75 kW 5,6 l/100 km 126 g/km 24,6 kW NOVC-HEV
17 SUZUKI LY EH1S AGS VITARA 29.10.21.2 P/EE 1462 cm³ 75 kW 6,1 l/100 km 137 g/km 24,6 kW NOVC-HEV
18 SUZUKI MF H91S MT4/L2 IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 4,9 l/100 km 110 g/km 1,94 kW NOVC-HEV
19 SUZUKI MF H91S MT5/L2 IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 4,9 l/100 km 110 g/km 1,94 kW NOVC-HEV
20 SUZUKI MF H91S MT4/L IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,0 l/100 km 112 g/km 1,94 kW NOVC-HEV
21 SUZUKI MF H91S MT5/L IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,0 l/100 km 112 g/km 1,94 kW NOVC-HEV
22 SUZUKI MF H91S MT4/H IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,0 l/100 km 112 g/km 1,94 kW NOVC-HEV
23 SUZUKI MF H91S MT5/H IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,0 l/100 km 112 g/km 1,94 kW NOVC-HEV
24 SUZUKI MF J91S MT4/L IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,4 l/100 km 121 g/km 1,94 kW NOVC-HEV
25 SUZUKI MF J91S MT5/L IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,4 l/100 km 121 g/km 1,94 kW NOVC-HEV
26 SUZUKI MF H91S CVT4/L IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,4 l/100 km 122 g/km 1,94 kW NOVC-HEV
27 SUZUKI MF J91S MT4/H IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,4 l/100 km 122 g/km 1,94 kW NOVC-HEV
28 SUZUKI MF J91S MT5/H IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,4 l/100 km 122 g/km 1,94 kW NOVC-HEV
29 SUZUKI MF H91S CVT4/H IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,5 l/100 km 124 g/km 1,94 kW NOVC-HEV
30 SUZUKI XA5P AXAP54 AXAP54L-ZNXGBW ACROSS 29.10.22.0 P/EE 2487 cm³ 136 kW 1,0 l/100 km 22 g/km 174 kW OVC-HEV
31 SUZUKI ZE1HE(S)(EU,M) ZWE211(W) ZWE211L–SWXNBW(1E) SWACE 29.10.22.0 P/EE 1798 cm³ 72 kW 4,5 l/100 km 103 g/km 53 kW NOVC-HEV


* Wpisując rodzaj paliwa, stosuje się następujące skróty: P - benzyna, D - olej napędowy, M - mieszanka (paliwo-olej), LPG - gaz płynny (propan-butan), CNG - gaz ziemny sprężony (metan), LNG - gaz ziemny skroplony (metan), H - wodór, BD - biodiesel, E85 - etanol, EE - energia elektryczna, 999 - inne;
** średnie zużycie paliwa;
*** dla CNG jednostką miary zużycia paliwa jest m³/100 km;
**** średnia wartość emisji CO₂ W przypadku warianto-wersji dla których producenci pojazdu dysponują danymi w zakresach, w tabeli zawarta jest informacja o najwyższej wartości z tego zakresu.
***** Tylko dla pojazdów hybrydowych
****** OVC HEV pojazd hybrydowy z doładowaiem ze źródeł zewnętrznych, NOVC HEV pojazd hybrydowy bez doładowania ze źródeł zewnętrznych
Dane dotyczące zużycia paliwa, energii elektrycznej i emisj CO₂ wynikają z światowej zharmonizowanej procedury badania pojazdów lekkich (WLTP), która jest nową bardziej realizstyczną procedurą pomiaru. Procedura ta jest szczegółow uregulowane w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. uzupełniającym rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 175, str. 1 z późn. zm.). Od dnia 1 września 2018 roku WLTP zastąpiło w pełni nowy europejski cykl jezdny (NEDC) w pojazdach kategorii M1. Ze względu na bardziej realistyczne warunki badania wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ mierzone na podstawie WLTP są w wielu przypadkach wyższe od wartości mierzonych na podstawie NEDC. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO2 przez samochód. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.